ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 • 02 • 2567 สมาชิกและสวัสดิการ

สหกรณ์จ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่ ในอัตรา 4.00 % ต่อปี ในวันที่ 29 ก.พ. นี้

มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 4.00% ต่อปี โดยโอนเงินเข้าบัญชี ONE ACCOUNT ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นี้
อ่านต่อ
07 • 12 • 2566 สมาชิกและสวัสดิการ

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกกลุ่มคงสมาชิกภาพต่อเนื่อง ส่งค่าหุ้นรายปี ประจำปี 2566

สหกรณ์ธนชาต เปิดให้สมาชิก "กลุ่มคงสมาชิกภาพต่อเนื่อง" ที่ไม่ได้สิทธิ์ส่งค่าหุ้นรายเดือน สามารถส่งค่าหุ้นรายปี ประจำปี 2566 ได้สูงสุด 120,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้น
อ่านต่อ
19 • 10 • 2566 สมาชิกและสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับรางวัล “เรียนดี กิจกรรมเด่น บำเพ็ญประโยชน์” ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อแล้วค่า!!! สำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษ และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2566
อ่านต่อ
20 • 06 • 2566 สมาชิกและสวัสดิการ

มาแล้วจ้า!!! สวัสดิการดีดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ธนชาตที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จัดสวัสดิการให้แก่บุตรสมาชิกประจำปี 2565 โดยจะมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้อง ๆ
อ่านต่อ
13 • 01 • 2566 สมาชิกและสวัสดิการ

เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ สำหรับพนักงานในสังกัด ธนาคารทหารไทยธนชาต ได้แล้วตั้งแต่วันนี้!!

สหกรณ์ธนชาตเปิดรับสมัครสมาชิก สำหรับพนักงานในสังกัด "ธนาคารทหารไทยธนชาต" เข้าเป็นสมาชิกได้แล้วตั้งแต่วันนี้!! พร้อมรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเพื่อสมาชิกและบุคคลในครอบครัว
อ่านต่อ
16 • 12 • 2565 สมาชิกและสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับรางวัล “เรียนดี กิจกรรมเด่น บำเพ็ญประโยชน์” ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อแล้วค่า!!! สำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษ และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2565
อ่านต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330