ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ออมทรัพย์พิเศษ ขั้นบันได

บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นถึง 3 ขั้น ยิ่งฝากมาก ก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยมาก เมื่อฝากครบไตรมาส และไม่เสียภาษี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับดอกเบี้ยสูงและสูงขึ้นอีกเมื่อมียอดฝากเพิ่ม
 2. รับดอกเบี้ยตามวงเงินฝาก โดยไม่เสียภาษี เมื่อฝากครบไตรมาส
 3. รับดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม

 

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • จำนวนเงินถอนขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท
 • ยอดฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • สมาชิกปกติสามารถเปิดบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี
   

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

 • ใบคำขอเปิดบัญชี >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • สามารถฝากเงิน(จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร
 • สามารถฝากเงินผ่าน Bill Payment ได้ที่ทุกธนาคาร >> (คู่มือการใช้งาน)
 • แบบฟอร์ม Bill Payment (สำหรับฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

กรณีถอนเงิน

ส่งใบถอนเงินและสมุดคู่ฝาก มาที่ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด
 

อัตราค่าธรรมเนียม

ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณสุกันญา 06 3902 3982
 • คุณธนกฤต  06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330