ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ออมทรัพย์ Super Saving

บัญชีเงินฝากที่ไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนระหว่างเดือน โดยดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปและไม่เสียภาษี สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร หรือ Application KMA ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวในการถอนเงิน
 2. ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป  พร้อมได้รับดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือน โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 3. สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร หรือ Application KMA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน

 

อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • สมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชี
 • รับดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือน โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 • สามารถถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้สูงสุด 100,000 บาท / วัน 
 • สามารถโอนเงินที่ตู้ ATM หรือ Application KMAได้สูงสุด 500,000 บาท / วัน โดยเงินจะเข้าบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด ของสมาชิกเท่านั้น

 

ATM Krungsri Smart COOP

 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

 • ใบคำขอเปิดบัญชี >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • แบบฟอร์มสมัครทำบัตร ATM COOP ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • ตัดเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิกทุกเดือน
 • สามารถฝากเงิน(จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร
 • สามารถฝากเงินผ่าน Bill Payment ได้ที่ทุกธนาคาร >> (คู่มือการใช้งาน)
 • แบบฟอร์ม Bill Payment (สำหรับฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

กรณีถอนเงิน

 • สามารถถอนเงินที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ได้สูงสุด 100,000 บาท / วัน 
 • สามารถโอนเงินผ่าน Application KMA ได้สูงสุด 500,000 บาท / วัน โดยเงินจะเข้าบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด ของสมาชิกเท่านั้น
 • ส่งใบถอนเงินและสมุดคู่ฝาก มาที่ ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

 

อัตราค่าธรรมเนียม

 • กรณีกดเงินที่ตู้ ATM หรือโอนเงินผ่าน Application KMA เสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารหรือสหกรณ์กำหนด
 • กรณีที่ถอนเงิน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยถอนเงินฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปในรอบเดือน เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณสุกันญา 06 3902 3982
 • คุณธนกฤต  06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330