ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน

ออมทรัพย์พิเศษ (สุขทุกเดือน)

บัญชีเงินฝากที่ให้ผลตอบแทน "สูงกว่า" เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป รับดอกเบี้ยพิเศษเพียงฝากเงินครบรอบเดือน ได้ดอกเบี้ยทบต้นทุกวันสิ้นเดือน ฝากเงินได้ตามความต้องการ ไม่ต้องฝากประจำทุกเดือน แถมไม่เสียภาษี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ และดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม เมื่อฝากครบเดือนปฏิทิน
 2. ได้รับดอกเบี้ยทบต้นทุกสิ้นเดือน โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%
 3. สามารถกำหนดให้มีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง)

 

อัตราดอกเบี้ย

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • จำนวนเงินถอนขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท
 • ยอดฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • สมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้สูงสุด 4 บัญชี

 

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี

 • ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สุขทุกเดือน) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ช่องทางในการฝาก - ถอนเงิน

กรณีฝากเงิน

 • สามารถฝากเงิน(จ่ายบิล) ผ่าน Application ได้ทุกธนาคาร
 • สามารถฝากเงินผ่าน Bill Payment ได้ที่ทุกธนาคารผ่าน Appilcation  >> (คู่มือการใช้งาน)
 • แบบฟอร์ม Bill Payment (สำหรับฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร) >> (ดาวน์โหลดที่นี่)

กรณีถอนเงิน

 • ส่งใบถอนเงินและสมุดคู่ฝาก(ถ้ามี) มาที่ส่วนเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

 

อัตราค่าธรรมเนียม

ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม

 

ที่อยู่ในการส่งเอกสาร >> (คลิกที่นี่)
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณสุกันญา 06 3902 3982
 • คุณธนกฤต  06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330