ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
19 • 10 • 2566

ประกาศรายชื่อบุตรของสมาชิกที่ได้รับรางวัล “เรียนดี กิจกรรมเด่น บำเพ็ญประโยชน์” ประจำปี 2566

      ประกาศรายชื่อแล้วค่า!!! สำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด  ที่เรียนดี มีความสามารถพิเศษ และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2566 ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลเงินสดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรี คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

      1. รางวัลเกียรติบัตรเรียนดี จำนวน 581 คน

      2. รางวัลพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 คน

      3. รางวัลความสามารถพิเศษ จำนวน 26 คน

    สมาชิกสามารถดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ด้วยขั้นตอนดังนี้ค่ะ

      1. Login เข้าสู่ Website   

      2. คลิกที่ปุ่ม   

      3. คลิกที่เมนู "ประกาศรายชื่อ"และเลือกเมนู "ประกาศรายชื่อสวัสดิการแก่บุตรสมาชิก"** 
          

     โดยสหกรณ์จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีให้แก่สมาชิก ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 สมาชิกจะต้องมีสมาชิกภาพจนถึงวันที่สหกรณ์มอบรางวัล และดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่บุตรสมาชิกต่อไป 

     สำหรับรางวัลบุตรเรียนดี รางวัลพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ และรางวัลความสามารถพิเศษนี้ เป็นหนึ่งในความปรารถนาดีของสหกรณ์ฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้น้อง ๆ เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับน้อง ๆ ที่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือครอบครัวหรือบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและสถานศึกษาในด้านต่างๆด้วยค่ะ ทราบชื่อกันแล้วก็รอรับรางวัลกันได้เลยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอัจฉรา / คุณวิธัญญา โทร. 0 2253 5900 ต่อ 1603, 1604

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330