ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
13 • 01 • 2566

เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ สำหรับพนักงานในสังกัด ธนาคารทหารไทยธนชาต ได้แล้วตั้งแต่วันนี้!!

สหกรณ์ธนชาตเปิดรับสมัครสมาชิก สำหรับพนักงานในสังกัด "ธนาคารทหารไทยธนชาต" เข้าเป็นสมาชิกได้แล้วตั้งแต่วันนี้!! เพียงส่งค่าหุ้นขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 10,000 ต่อเดือน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเพื่อสมาชิกและบุคคลในครอบครัว ต่างๆ ดังนี้ 

 

 รีบมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์กันนะคะ!! สหกรณ์ธนชาต "ยินดีต้อนรับทุกท่าน"  มาร่วม เป็นครอบครัวเดียวกัน ^-^ 

 ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมสินเชื่อ ช่วยเหลือสมาชิก

หมายเหตุ

 • พนักงาน ttb ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ธนชาตมาก่อน
 • ต้องไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสหกรณ์

 • แบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก >> ดาวน์โหลดที่นี่
 • เอกสารประกอบ
  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
  3. ข้อมูลประวัติพนักงาน จำนวน 1 ฉบับ

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

     สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

     1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณธนกฤต        0 2253 5900 ต่อ 1201, 06 3902 4015
 • คุณสุกันญา        0 2253 5900 ต่อ 1202

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330