ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
03 • 11 • 2566

เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ สภาวะตลาดผันผวน ควรดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร?

ใกล้จะสิ้นปีเข้ามาแล้ว แต่ตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้บ้านเรายังผันผวนกันไม่หยุด สมาชิกจะมีวิธีเลือกแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและมีความเสี่ยงในช่วงเวลานี้ แผนใดมีความเสี่ยงต่ำ แผนใดให้ผลตอบแทนสูง แผนใดเหมาะกับวัยทำงาน แผนใดเหมาะกับวัยใกล้เกษียณ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้ามาหาคำตอบกันได้จากการอบรมในครั้งนี้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ

สหกรณ์ธนชาตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง โดยได้เรียนเชิญ คุณตริยาภรณ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่สนใจ และกำลังคิดตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 – 14.00 น.

สมาชิกสามารถเข้าร่วมอบรมได้ผ่านระบบ ระบบ Microsoft Teams > คลิกที่นี่

Meeting ID : 486 151 268 444

Passcode : S2LiSs

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุกันญา / คุณอติญาณี โทร. 0 2253 5900 ต่อ 1202, 1203 หรือ 06 3902 4015

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330