ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
01 • 11 • 2566

สินเชื่อสามัญ เงินก้อนพร้อมใช้ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปี เพียง 3.14%

ให้ทุกภาระของคุณง่ายขึ้นด้วย “สินเชื่อสามัญ” เงินก้อนพร้อมใช้ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว  แถมให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของทุนเรือนหุ้น ดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปี เพียง 3.14% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 15 ปี สมาชิกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ


หมายเหตุ   Program 4 ห้ามหักกลบหนี้ทุกชนิด ทั้งนี้หากยังมีหนี้คงเหลืออยู่ สามารถกู้ได้โดยไม่กำหนดวงเงินกู้ และสามารถหักกลบหนี้ใน Program เดียวกันได้

 

เอกสารที่ใช้ในการประกอบในการขอกู้

  1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> (ดาวน์โหลดที่นี่)
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
  • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896
  • คุณพิสิษฐ์          06 3902 3974
  • คุณศิรินภา         06 3902 3785
  • คุณธิดารัตน์        06 3902 3982

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330