ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
22 • 06 • 2566

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในส่วน Spread 0.15% มีผลตั้งแต่วันที่ 01/07/2566 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยต้นทุนสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นระยะ ทำให้สหกรณ์จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะมีต่อสมาชิกผู้กู้ จึงมีมติให้ปรับขึ้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยในส่วนของSpread เพียง 0.15% เท่านั้น สำหรับผู้กู้สัญญาใหม่ โดยสมาชิกที่ผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้เดิมจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ในส่วนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์จะพิจารณาให้ถือใช้ Spread เดิม

<< รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Promotion อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ >> คลิกที่นี่

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- ส่วนงานเงินกู้ 1
  เงินกู้เพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์จำนอง,  เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ, เงินกู้เพื่อการศึกษา และ เงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลและพัฒนาครอบครัว

  • คุณพิสิษฐ์
  • คุณศิรินภา
  • คุณจารุณี
  • คุณธีรศาสตร์
  • คุณธิดารัตน์

     06 3902 3974
     06 3902 3785
     06 3902 3725
     06 3902 3736
     06 3902 3982

- ส่วนงานเงินกู้ 2
  เงินกู้สามัญ, เงินกู้เอนกประสงค์จำนำ,  เงินกู้บัญชีเงินฝาก,  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (บัตรกดเงินสด), เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

  • คุณจิตราวรรณ
  • คุณจินต์จุฑา
  • คุณนันทพัทธ์

     06 3902 3746
     06 3902 3916
     06 3902 3896

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330