ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
08 • 12 • 2565

ข่าวดี !!! สหกรณ์เปิดให้สมาชิกกลุ่มคงสมาชิกภาพต่อเนื่อง ส่งค่าหุ้นรายปี ประจำปี 2565

สหกรณ์ธนชาตตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บออมเงินของสมาชิก โดยเฉพาะ “กลุ่มคงสมาชิกภาพต่อเนื่อง” ซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานในกลุ่มธนชาตแล้ว เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตด้วยการออมเงินกับสหกรณ์ จึงเปิดให้ผู้ที่คงสมาชิกภาพสามารถส่งค่าหุ้นรายปี โดยส่งค่าหุ้นได้สูงสุด 120,000 บาท (ขั้นต่ำ 1,000 บาท) ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 ธันวาคม 2565 นี้นะคะ

   รายละเอียดเพิ่มเติม

       1. Login เข้าสู่ Website โดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่่ระบบ  

       2. คลิกเลือกรายการ  "ทุนเรือนหุ้น" โดยระบบจะแสดงข้อมูลยอดคงเหลือทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 

          

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณธนกฤต        0 2253 5900 ต่อ 1201, 06 3902 4015
  • คุณสุกันญา        0 2253 5900 ต่อ 1202
  • คุณอติญาณี       0 2253 5900 ต่อ 1203

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330