ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
27 • 07 • 2565

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เบิกได้ เช็กง่าย หายห่วง สวัสดิการดีๆ ที่ขอมอบให้เพื่อนสมาชิกทุกคน

สหกรณ์ฯ ธนชาต พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อนๆสมาชิกในยามเจ็บป่วย โดยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโรคทั่วไป (รายละเอียด) และ ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง (รายละเอียด) ให้เพื่อนสมาชิกนำใบเสร็จมาเบิกกับสหกรณ์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาล

โดยเพื่อนสมาชิกสามารถ Login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบสิทธิและยอดคงเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้เลย ในโอกาสนี้สหกรณ์ขอแสดงความห่วงใย ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
 

สมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิและยอดคงเหลือได้ที่ www.thanachartcoop.or.th โดย

1. Login เข้าสู่ Website คลิกที่  หรือสแกน QR Code

2. คลิกเลือกรายการ  "ค่ารักษาพยาบาล"   

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • คุณธนกฤต        0 2253 5900 ต่อ 1201, 06 3902 4015
  • คุณสุกันญา       0 2253 5900 ต่อ 1202
  • คุณอติญาณี       0 2253 5900 ต่อ 1203

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
444 ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330