ลืมรหัสผู้ใช้ / ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน
ย้อนกลับ
26 • 04 • 2566

ให้สินเชื่ออเนกประสงค์จำนำ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้คุณ ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 3 เท่าของทุนเรือนหุ้น

ให้สินเชื่อ “อเนกประสงค์จำนำ” เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณ เคลียร์ภาระหนี้ แบ่งเบาภาระดอกเบี้ย ลดภาระค่างวด โดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 3 เท่า ของทุนเรือนหุ้น ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 7.5% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน สมาชิกที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ

หมายเหตุ สหกรณ์ขอเอกสารรายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ของผู้กู้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้ยืม

 1. ใบคำขอกู้ / แบบฟอร์มการแสดงตนสำหรับทำธุรกรรมกับสหกรณ์ >> คลิกที่นี่
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีเดือนล่าสุด
 5. ข้อมูลประวัติพนักงาน (Profile) 
 6. รายงานข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน(กรณีมีผู้ค้ำประกัน)
 7. ใบคำขอประกันและหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล >> คลิกที่นี่
 8. ใบคำขอแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ (กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับสหกรณ์) >> คลิกที่นี่

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ส่วนงานเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด ชั้น G อาคารเพชรบุรี

1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • คุณจิตราวรรณ     06 3902 3746
 • คุณจินต์จุฑา        06 3902 3916
 • คุณนันทพัทธ์       06 3902 3896

สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ธนชาต จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400